Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 13:57:20

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hồng bàng
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Tân Quý Tây Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: