Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 02, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/07/2021 08:31:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối t2,4,6 (7h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 02 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: