Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 03, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 05:03:47

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nam, trường tư thục Nam Việt
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 03 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: