Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 05, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 21:53:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19H -21H)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 05 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: