Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 07, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 12:13:16

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 2.500.000
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp sau 6h
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, 3b:2tr/tháng || 5b:2tr5/tháng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 07 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: