Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 11, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 11:16:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: T2->T6 (18h->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 11 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: