Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 14, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 05:50:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc T357 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn trãi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 14 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: