Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 16:48:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 17 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: