Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 17, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 13:07:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Hữu Thọ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Ưu tiên sinh viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 17, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 17 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: