Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/02/2021 02:32:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: chiều – tối sắp xếp (hs rãnh từ 2h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 24, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 24 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: