Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/01/2021 14:13:21

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 18h30 ( trừ CN)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Bình Hưng Hòa Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: