Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 06:56:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Cầu Kho Quận 1 TPHCM

Viết một bình luận