Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 12:24:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nam, trường tư Nam việt
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Long Trường Quận 9 TPHCM

Viết một bình luận