Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 06:41:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5,6,7,CN (19h30 – 21h30)
Thông tin: học sinh nam, hơi yếu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Phú Trung Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: