Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 08:50:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn Sáng T2,3,4,5,6,7 (chọn từ 7h đến 10h)
Thông tin: học sinh nam, trường Trường Chinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Phú, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Tân Phú Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: