Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 02:45:00

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T246 (9h -11h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn huệ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Thị trấn Tân Túc Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: