Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 9 Dạy Song Ngữ Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 11:00:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 9, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: CN, T2, 3, 4, 5 (19h-20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường quốc tế Á châu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 9 Dạy Song Ngữ Tam Thôn Hiệp Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: