Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 9 Phường 03, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 17:01:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567CN (15h -> tối)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 9 03 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: