Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 9 Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 21:10:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 357 từ 18h ->
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 9 Tăng Nhơn Phú B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: