Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 9 Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 15:54:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7, CN (sau 17h30)
Thông tin: học sinh nam, học trường quận 8
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 9 Thủ Thiêm Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: