Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp Lá Phường 11, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 16:40:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: 2 học sinh nam sinh đôi lớp lá
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Đầu tháng 6 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp Lá 11 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: