Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp Lá Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 13:20:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 100.000đ/buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam lớp lá
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp Lá An Lợi Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: