Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 20:08:41

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (18h30-20h30)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Lý Nhơn Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: