Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Dạy Song Ngữ Phường 18, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 10:01:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246(18h-19h30)
Thông tin: Học sinh nữ, Trường Kì Đồng
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 18, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Dạy Song Ngữ 18 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: