Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 03:58:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: 4 bé (1 bé L1 + 1 bé L2 + 2 bé L3)
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Linh Xuân Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: