Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 10:52:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối sau 19h trừ 3.5 sau 19h
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Long Trường Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: