Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Tiếng Nhật Lớp 5 Phường 06, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 02:46:36

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Báo Bài, Tiếng Nhật,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Tiếng Nhật Lớp 5 06 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: