Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 22:46:10

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.300.000đ/tháng, 2tr2
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 hoặc T3,5,7 ( Từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam 40 tuổi
Yêu cầu gia sư: Nam, sv/2tr2/ |||| gv/ 3tr3, ưu tiên sắp xếp giáo viên
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar An Nhơn Tây Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: