Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Lớp 4 Lớp 7 Phường 02, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 01:00:13

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 7,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Lớp 4 Lớp 7 02 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: