Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Lớp 5 Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 09:09:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T7 (9h-10h)
Thông tin: Học sinh nữ, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Lớp 5 01 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: