Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Lớp 6 Phường 13, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 12:28:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T67 (18h-19h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Lớp 6 13 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: