Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Phường 02, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 08:21:27

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T7,cn (16h -17h)
Thông tin: học sinh nam 13tuổi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar 02 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: