Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 17:19:57

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp ( chọn từ 9h đến 11h)
Thông tin: học viên nữ, có biết guitar
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar 11 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: