Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Phường 15, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/06/2021 23:08:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Sáng 2,4 (9h->10h30)
Thông tin: 2 học viên nữ 40t
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar 15 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: