Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 23:26:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 250k/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: học viên nam 51 t, học đàn vọng cổ (học từ đầu)
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Cát Lái Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: