Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 11:28:48

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (rãnh sáng 8h30 -10h)
Thông tin: học sinh nữ 8tuổi, học organ vỡ lòng
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Nhơn Đức Nhà Bè TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: