Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Lớp 1 Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 07:05:30

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn: T2 (từ17h trở đi), T4,6 (từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, 6 tuổi
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Lớp 1 Tân Thới Nhì Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: