Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Lớp 1 Lớp 4 Phường 14, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 08:47:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy: Lớp 1, Lớp 4,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối 3,5 (5h->7h)
Thông tin: 4 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, 1 tiếng dạy 2 bé
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Lớp 1 Lớp 4 14 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: