Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Lớp 11 Phường 03, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 14:55:40

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng, 2.000.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T23456 (Từ 9h-11h))
Thông tin: Học sinh nữ, yêu thích Organ
Yêu cầu gia sư: Nam/Nữ, GV: 2tr || SV: 1tr5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Lớp 11 03 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: