Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Lớp 6 Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 15:55:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T7,CN Sáng sau 9h
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Lớp 6 Tăng Nhơn Phú B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: