Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Phường 05, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 21:41:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T24 (từ 17h-18h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ 05 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: