Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Phường 08, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 15:49:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn: T2,4 hoặc 6 (18h-19h)
Thông tin: học sinh nam, 7 tuổi, có biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ 08 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: