Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Phường 18, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 00:35:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn T2 (từ 16h30 trở đi), Sáng: T7, CN
Thông tin: học sinh nam lớp 5, có biết ít ít
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 18, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ 18 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: