Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 07:06:04

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T35 (17h30 hoặc 18h)
Thông tin: 2 học sinh nam 7 tuổi, đã học qua 1 năm
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Nhuận Đức Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: