Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Dạy Song Ngữ Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 16:42:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 250.000đ/giờ
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 30phút/buổi
Thời gian: T2 (15h45) T7(Sáng-chiều)
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Long Trường, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Dạy Song Ngữ Long Trường Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: