Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Lớp 2 Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 20:11:02

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4 hoặc 6 (18h-19h)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 2
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Lớp 2 Vĩnh Lộc B Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: