Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Lớp 2 Lớp 4 Phường 09, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 19:06:44

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5 (hè học 17h -19h, vô năm thì học từ 18h-20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Lớp 2 Lớp 4 09 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: