Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Lớp 6 Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 09/05/2021 03:52:40

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Lớp 6, Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học viên nữ 40 tuổi, 1 bé nữ lớp 6
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, Ngày 15/8 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Lớp 6 An Phú Tây Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: