Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Lớp Lá Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/05/2021 00:34:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp sáng các ngày
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Lớp Lá Phước Long A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: