Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường 05, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 09/03/2021 09:44:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: chiều t7 từ 16-17h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano 05 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: